Финансов лизинг

Описание и видове

Финансовият лизинг е продукт, чрез който ставате собственик на лизинговия актив в края на периода или ви се дава опция да изберете дали да придобиете собствеността.

При финансовият лизинг се заплащат месечни погасителни вноски, които амортизират главницата.

Финансовият лизинг се предлага в три варианта:

*Месечно начисляване на ДДС

*Авансово заплащане на ДДС

*Финансирано ДДС от М ЛИЗИНГ ЕАД

Финансов лизинг с остатъчна стойност и опция за придобиване на собствеността в края на периода

Финансов лизинг с възможност за данъчен кредит, в случай че активът ползва такъв

Финансов лизинг с възможност за данъчен кредит, в случай че активът ползва такъв

Остатъчната стойност се определя като процент от продажната цена на актива и още при сключване на договора сте запознати с нейната стойност

Не се прилага остатъчна стойност

Не се прилага остатъчна стойност

В края на периода Лизингополуателят има опция за придобиване на собствеността върху актива или връщане на актива при Лизингодателя

В края на периода Лизингополуателят безусловно е задължен да придобие собствеността върху актива

В края на периода Лизингополуателят безусловно е задължен да придобие собствеността върху актива

Месечните вноски при този вариант са с по-нисък размер от останалите варианти, за сметка на остатъчната стойност която се заплаща като последна лизингова вноска (в случай че се възползвате от опцията)

Равни месечни вноски по главница без остатъчна стойност

Равни месечни вноски по главница и разсрочен ДДС без остатъчна стойност

Лизингополучателят получава данъчни фактури за всяка вноска по главница и лихва

Лизингополучателят получава данъчна фактура за цялата стойност на актива и месечни фактури само за лихвата

Лизингополучателят получава данъчна фактура за цялата стойност на актива и месечни фактури само за лихвата. Лихва се начислява и фактурира върху разсрочения ДДС

Пътуване в чужбина

За да напусне лизингополучателят страната с лизинговия автомобил е необходимо да има нотариално заверено пълномощно за управление на автомобила в чужбина и Зелена карта.
Научете повече

Имате въпроси?

Имате въпроси или искате повече информация за нашите продукти и услуги? Вашият консултант ще Ви посъветва компетентно.
Изпратете запитване