Контакти

Изпратете запитване

Данни за контакт

  • гр. София 1407, бул. Черни връх 53, ет. 2
  • 02/937 58 29; 02/937 58 68 - за издаване на пълномощни и прехвърляне на собственост

    02/937 58 48 - за консултация при текущ или нов лизинг

    02/937 58 50 - за застраховки и застрахователни събития

  • office@mleasing.bg