Кандидатствай онлайн

Необходими документи за кандидатстване за Физическо лице:
-       Попълнена бланка искане за финансиране и декларация за справка в НОИ
-       Копие от лична карта;
-       Копие от шофьорска книжка;
-       Удостоверение за доходи по образец (заверено с печат от работодателя за 6 месеца назад, договор за наем на отдаден недвижим имот, нотариален акт, данъчна декларация).
-       Оферта-спецификация от вносител/ доставчика на МПС.

 Необходими документи за кандидатстване за Юридическо лице:
-       Попълнена бланка искане за финансиране за МПС или Попълнена бланка искане за финансиране за оборудване
-       Финансови отчети (ОПР и Баланс) за текущата година. Заверени финансови отчети за последната приключила финансова година (ОПР и Баланс).
-       Данъчна декларация за последната приключила финансова година (заедно с копие на входящия номер). 
-       Удостоверение по чл. 87, ал. 6 от ДОПК за липса на задължения към НАП.
-       Копие от лична карта и шофьорска книжка на представляващите.
-       Оферта-спецификация от доставчика на актива; при употребявани МПС да се приложи копие на големия талон.

Комплектът сканирани документи изпратете на адрес: office@mleasing.bg